قطعات یدکی Gear and spiral

جزییات
A 24
TM
F
M
MR
Rix